• 8000 τετραγωνικά μέτρα
  • 7 Μηχανές χύτευσης
  • 7 μηχανές CNC
  • 2 γραμμές ξεσκόνισμα