Παρέχουμε στους Ισπανούς πελάτες κέλυφος και αξεσουάρ αλουμινίου για λαμπτήρες δρόμου με χύτευση,
Οι πελάτες της κατασκευής φωτιστικών δρόμου έχουν συναρμολογηθεί στο τοπικό εργοστάσιο της Ισπανίας και έχουν αποσταλεί στον τοπικό πελάτη του έργου μηχανικής, τελικά εγκαταστάθηκαν και στις δύο πλευρές του ισπανικού δρόμου
Παρείχε τη μελέτη παραγωγής και σχεδίασης κατοικιών χύτευσης, μελέτης και βελτίωσης της τεχνικής διάχυσης ψύκτρας αλουμινίου για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων σας στη βιομηχανία LED.

Διαδικασία παραγωγής και βαφής χυτού περιβλήματος LED φωτός δρόμου

Αξεσουάρ περιβλήματος οδικού φωτισμού 900 τεμ. φόρτωση και έτοιμα εξαγωγή στην Ισπανία.