Πολύ επαγγελματική εταιρεία μηχανικής λαμπτήρων δρόμου LED στην Ισπανία, Εξειδικευμένη στην παραγωγή αστικού έξυπνου έργου λαμπτήρων δρόμου LED,

Συνεργασία με την εταιρεία μας για 5 χρόνια
Χρησιμοποιήσαμε τα δικά μας φώτα δρόμου που χρησιμοποιούνται για τον ισπανικό φωτισμό της πόλης

Επίσης, σχεδιάζουν μόνοι τους φωτισμό δρόμου led χύτευσης και εμείς είμαστε υπεύθυνοι να φτιάχνουμε χυτό καλούπι και να παράγουμε για αυτούς

Παρέχετε το σχέδιο παραγωγής περιβλήματος χύτευσης, σώμα φωτισμού αλουμινίου

40 ποδών εμπορευματοκιβώτιο οδήγησε το κενό φανάρι του δρόμου ναυτιλία